Soovitatav, 2023

Toimetaja Valik

lahedad vidinad

8 Parim Nokia 5 ekraanikaitse, mida saate osta

Väga populaarne soome firma Nokia on just kuulutanud oma uue nutitelefoni India massidele. Seda nimetatakse Nokia 5-ks ja see pole midagi muljetavaldavat. Powered by octa-core Snapdragon 430 kiip koos 2 GB RAM, see telefon võib tunduda keskmine võrreldes sellega, mida konkurents on pakkuda sellel hinnapunkti. S

vahe

Juhtimise ja juhtimise erinevus

Juhtimine on inimeste mõjutamise kvaliteet, nii et eesmärgid saavutatakse vabatahtlikult ja entusiastlikult. See ei ole täpselt sama, mis juhtimine, sest juhtimine on juhtimise üks põhielemente. Juhtimine on asjade juhtimise distsipliin parimal võimalikul viisil. See on kunst või oskus saada tööd läbi ja teistega. Seda või

vahe

Erinevus informeeritud ja informeerimata otsingu vahel

Otsimine on protsess, mis aitab leida mistahes probleemi lahendamiseks vajalikke samme. Eelnev erinevus teadliku ja informeerimata otsingu vahel on see, et informeeritud otsing annab juhiseid selle kohta, kus ja kuidas lahendust leida. Vastupidiselt sellele ei anna informeerimata otsing probleemi kohta täiendavat teavet, välja arvatud selle spetsifikatsioon.

vahe

Eelmise ja tagurpidi põhjenduse erinevus AI-s

Tehisintellekti puhul on otsingu eesmärk leida tee probleemses ruumis. Sellise otsingu tegemiseks on kaks võimalust, mis on ettepoole ja tagasi lükatud arutluskäik. Oluline erinevus nende kahe vahel on see, et edasisel arutelul lähtutakse algandmetest eesmärgi suunas. Vastupidi, tagasiulatuv arutlus toimib vastupidisel moel, mille eesmärk on kindlaks määrata esialgsed faktid ja teave antud tulemuste abil. Võrdlus

vahe

Erinevus PLA ja PAL vahel

PLA ja PAL on programmeeritavate loogiliste seadmete (PLD) tüübid, mida kasutatakse kombineeritud loogika kujundamiseks koos järjestikuse loogikaga. Oluline erinevus PLA ja PAL vahel on see, et PLA koosneb AND ja OR väravate programmeeritavast hulgast, samal ajal kui PAL-l on programmeeritav massiivi AND-st, kuid OR-värava fikseeritud massiivi. PLD

vahe

Pehme arvutite ja kõvade arvutite erinevus

Pehme arvuti ja kõvaketas on arvutusmeetodid, kus tavaline metoodika on täpsus, kindlus ja paindumatus. Vastupidi, pehme andmetöötlus on kaasaegne lähenemine, mille aluseks on lähenemise, ebakindluse ja paindlikkuse idee. Enne mõistmist pehme arvuti ja raske arvuti peaksime mõistma, mis on arvuti? Arvuti

vahe

Erinevus UMA ja NUMA vahel

Mitmeprotsessoreid saab jagada kolme ühismälu mudeli kategooriasse - UMA (ühtne mälu juurdepääs), NUMA (mitteformaalne mälupöördus) ja COMA (ainult vahemälu mälu). Mudelid on diferentseeritud, lähtudes sellest, kuidas mälu ja riistvara on jaotatud. UMA mudelis jagatakse füüsiline mälu ühtlaselt protsessorite vahel, millel on samuti võrdne latentsus iga mälusõna jaoks, samas kui NUMA pakub muutujale juurdepääsu aega, et töötlejad mälu juurde pääseda. UMA mälus kasutatav ribal

vahe

Järelevalve ja kontrollimata õppimise erinevus

Järelevalve ja järelevalveta õppimine on masinaõppe paradigmad, mida kasutatakse ülesannete klassi lahendamisel kogemuste ja tulemuslikkuse mõõtmise abil. Järelevalve all ja järelevalveta õppimine erineb peamiselt asjaolust, et juhendatav õppimine hõlmab sisendist olulise väljundi kaardistamist. Vastupidi,

vahe

Erinevus Fuzzy Set ja Crisp Set vahel

Fuzzy set ja crisp komplekt on osa erinevatest teooriatest, kus fuzzy set rakendab lõpmatu väärtusega loogikat, samas kui karge komplekt kasutab bi-väärtusega loogikat. Varem sõnastati ekspertide süsteemi põhimõtted lähtuvalt loogilisest loogikast, kus kasutatakse teravaid komplekte. Kuid teadlased väitsid, et inimeste mõtlemine ei järgne alati kavalat "jah" / "ei" loogikat ning see võib olla ebamäärane, kvalitatiivne, ebakindel, ebatäpne või ebamäärane. See andis aluse fu

vahe

Mikroprotsessori ja mikrokontrolleri erinevus

Mikroprotsessor ja mikrokontroller on tüüpilised programmeeritavad elektroonilised kiibid, mida kasutatakse erinevatel eesmärkidel. Nende oluline erinevus on see, et mikroprotsessor on programmeeritav arvutusmootor, mis koosneb ALU-st, CU-st ja registritest, mida tavaliselt kasutatakse töötlusseadmena (näiteks arvutites olev CPU), mis suudab arvutada ja otsuseid teha. Teis

vahe

Loogilise ja füüsilise aadressi erinevus operatsioonisüsteemis

Aadress identifitseerib unikaalselt mälu asukoha. Meil on kahte tüüpi aadressi, mis on loogiline aadress ja füüsiline aadress. Loogiline aadress on virtuaalne aadress ja kasutaja saab seda vaadata. Kasutaja ei saa füüsilist aadressi otse vaadata. Füüsilise aadressi avamiseks kasutatakse loogilist aadressi kui viidet. Põhilin

vahe

Andurite ja täiturmehhanismide erinevus

Andurid ja täiturid on manussüsteemide olulised elemendid. Neid kasutatakse mitmetes reaalsetes rakendustes, nagu õhusõiduki lennujuhtimissüsteem, tuumareaktorite protsesside juhtimissüsteemid, elektrijaamad, mis vajavad automaatset juhtimist. Andurid ja täiturmehhanismid erinevad peamiselt eesmärgi poolest, andurit kasutatakse selleks, et jälgida muutusi keskkonnas, kasutades täiturmehhanismi kasutamisel mõõdetud mõõtmeid, kui koos kontrolliga rakendatakse ka füüsilist muutust. Need seadmed t

vahe

Erinevus C # ja C ++ vahel

C # ja C ++ on programmeerimiskeeled, kus C ++ on C # järeltulija. Kuid C # on tuletatud C keelest ja tal on palju C ja C ++ funktsioone, kuid mõned funktsioonid ka C #. Kui on tegemist programmeerija tootlikkusega, siis C # on C + + ja C kaugusel. Suurim erinevus C # ja C ++ vahel on selle rakendustes, kus C # saab kasutada nii veebi kui ka ärirakenduste arendamiseks, samas kui C ++ on kasulik, kui programmeerija soovib luua midagi, mis vajab riistvaraga tihedat suhtlemist. V

vahe

Erinevus eelvõimelise ja mitte-eelseisva ajakava vahel operatsioonisüsteemis

CPU planeerija vastutab protsessile CPU-le, kui CPU on ooterežiimis. CPU planeerija valib protsessi valmisjärjekorrast ja eraldab protsessi protsessorile. Planeerimist, mis toimub siis, kui protsess lülitub tööolekust valmisolekusse või ooteseisundist valmisolekusse, nimetatakse eelkehtivaks ajastamiseks . Käed

vahe

Sünkroonse ja asünkroonse edastuse erinevus

Eelmises artiklis oleme arutanud seeria- ja paralleelülekannet. Nagu me teame, edastatakse seeriaandmeid bitipõhiselt nii, et iga bit järgib teist. See on kahte tüüpi, nimelt sünkroonne ja asünkroonne edastamine. Üks peamisi erinevusi on see, et sünkroonse edastuse puhul peaks saatja ja vastuvõtja enne andmete edastamist olema sünkroniseeritud kellad. Arvestade

vahe

Erinevus LAN, MAN ja WAN vahel

Võrk võimaldab arvutitel ühendada ja suhelda erinevate arvutitega mis tahes andmekandjal. LAN, MAN ja WAN on kolm tüüpi võrgud, mis on kavandatud toimima üle nende kaetud ala. Nende vahel on mõned sarnasused ja erinevused. Üks peamisi erinevusi on geograafiline piirkond, mida nad hõlmavad, st LAN hõlmab kõige väiksemat ala; MAN hõlmab suuremat ala kui LAN ja WAN on suurim kõigist. Võrdluskaart

vahe

Stopp-ja-ootamise protokolli ja liugakna protokolli erinevus

Peatamis- ja ootamisprotokoll ja liugakna protokoll on meetodid, mis on välja töötatud võrguandmete edastamise voolu juhtimiseks. Need meetodid, mida eristavad peamiselt nende järgitavad tehnikad, nagu stop-and-wait, kasutavad iga andmeühiku kinnitamist enne teise andmeüksuse saatmist. Seevastu libiseva akna protokoll võimaldab mitme andmeühiku üleminekut enne kinnituse saatmist. Nende ka

vahe

Erinevus ajal ja do-ajal Loop

Iteratsiooni avaldused võimaldavad juhiste kogumil täita korduvalt, kuni tingimus ei ole vale. C ++ ja Java Iteratsiooni avaldused on silmuseks, samas kui silmus ja samas kui silmus. Neid avaldusi nimetatakse tavaliselt silmuseks. Siin on peamine erinevus ajasõidu ja silma vahel selle vahel, et samas kui silmusekontrolli tingimus enne silmus iteratsiooni, samas kui silmus, siis kontrollib olukord pärast silmus olevate avalduste täitmist. Käe

vahe

Osade ja segmentimise erinevus OS-is

Operatsioonisüsteemi mälu haldamine on oluline funktsioon, mis võimaldab mälu eraldamist protsessidele teostamiseks ja jaotab mälu, kui protsess pole enam vajalik. Käesolevas artiklis käsitleme kahte mälu haldamise skeemide otsingut ja segmenteerimist. Peamine erinevus otsingu ja segmentimise vahel on see, et "leht" on fikseeritud suurusega plokk, samas kui "segment" on muutuva suurusega plokk. Järgne

vahe

Erinevus sisemise ja välise killustatuse vahel

Kui protsess laaditakse või eemaldatakse füüsilisest mäluplokist, loob see mälus ruumis väikese augu, mida nimetatakse fragmendiks. Killustumise tõttu ei suuda süsteem eraldada külgnevat mäluruumi protsessile, kuigi tal on nõutav mälumahu, kuid mitte-külgnevalt. Killustatus liigitatakse veelgi kahte kategooriasse: sisemine ja välimine killustatus. Nii sisemine

vahe

Erinevus Pure ALOHA ja Slotted ALOHA vahel

Pure ALOHA ja Slotted ALOHA on mõlemad juhusliku juurdepääsu protokollid, mis on rakendatud andmekandjate kihi alamkihile Medium Access Control (MAC). ALOHA protokolli eesmärk on määrata kindlaks, milline konkureeriv jaam peab saama järgmise võimaluse MAC-kihis mitme juurdepääsukanali juurde pääsemiseks. Pure ALOHA

vahe

Tärnide ja võrgusilma topoloogia erinevus

Tärnide ja võrgusilmade topoloogia on topoloogiate tüübid, kus täht topoloogia kuulub peer-to-peer ülekande ja võrgusilmade topoloogia toimib esmase sekundaarse edastamisena. Kuid need topoloogiad erinevad peamiselt ühendatud seadmete füüsilise ja loogilise paigutuse poolest. Täht topoloogia korraldab seadmed keskregulaatori ümber, mida tuntakse kui jaoturit. Teisest kü

vahe

Erinevus Frame Relay ja ATM vahel

Kui multimeedia edastatakse üle võrgu, vajab see muutuvat ribalaiust ja erinevaid liiklustüüpe, mida tuntakse kui heterogeenset teenust. Nende teenuste osutamiseks on vajalik kõrge ülekandekiirus ja kombineerida erinevaid bitikiirusi. Need omadused saavutatakse eraldiseisvate tehnikatega, mida nimetatakse kaadrireleeeks ja ATMiks (asünkroonne ülekanderežiim). Kaaderr

vahe

Rekursiooni ja iteratsiooni erinevus

Rekursioon ja iteratsioon täidavad korduvalt juhiseid. Rekursioon on siis, kui funktsiooni avaldus nimetab end korduvalt. Iteratsioon toimub siis, kui silmus kordub, kuni kontrolltingimus muutub valeks. Esmane erinevus rekursiooni ja iteratsiooni vahel on see, et rekursioon on protsess, mida alati kasutatakse funktsioonile.

vahe

Erinevus Go-Back-N ja selektiivse kordusprotokolli vahel

„Go-Back-N protokoll ja“ Selective Repeat Protocol ”on libiseva akna protokollid. Lükandakna protokoll on peamiselt veakontrolliprotokoll, st see on vea tuvastamise ja vigade parandamise meetod. Peamine erinevus go-back-n protokolli ja selektiivse kordusprotokolli vahel on see, et „go-back-n protokoll“ edastab kõik kaadrid, mis asuvad pärast kaadrit, mis on kahjustatud või kadunud. „Selektiivne

vahe

Erinevus lülituslülituse ja sõnumivahetuse vahel

Ringlülitus ja sõnumite vahetamine on erinevad tehnikad, mida kasutatakse mitme seadme omavaheliseks ühendamiseks. Märkimisväärne erinevus lülituslülituse ja sõnumivahetuse vahel on see, et ahela lülitus konstrueerib spetsiaalse füüsilise ühenduse kahe sideseadme vahel. Teisest küljest kasutab sõnumivahetustehnika kaupluse ja edastamise mehhanismi, et võimaldada saatja ja saaja vahelist suhtlust. Kui me tahame

vahe

Algoritmi ja vooskeemi erinevus

Programmeerimisel selgitatakse probleemi lahendus algoritmi kujul, mis sisaldab lahuse järjestikuseid samme. Programmeerija mugavuse huvides arenevad need kaks vormi, et väljendada algoritmi, mis on vooskeem ja pseudokood. Vooskeem on koostatud erinevate sümbolite abil ja annab algoritmile rohkem arusaadavust. A

vahe

Erinevus HDLC ja PPP vahel

Peamine erinevus HDLC ja PPP vahel on see, et HDLC on bitipõhine protokoll, samas kui PPP on märgile orienteeritud protokoll. HDLC ja PPP on olulised andmesidekihtide protokollid, mida kasutatakse WAN-is (laiuvõrk), kus HDLC-d saab efektiivsete tulemuste saavutamiseks rakendada ka PPP-ga. HDLC kirjeldab sünkroniseeritud seeriaandmeside andmes kasutatavat kapseldamistehnikat. Te

vahe

Asendustehnika ja ülevõtmise tehnika erinevus

Asendustehnika ja ülevõtmise tehnika on lihttekstisõnumi kodifitseerimise põhimeetodid vastava krüpteksti saamiseks. Need kaks meetodit on krüpteerimistehnikate põhielemendid ja neid saab kasutada ka koos, mida nimetatakse toote šifriks . Asendustehnika ja ülevõtmismeetodi oluline erinevus on see, et asendustehnika asendab lihtteksti tähti teistest tähtedest, numbrist ja sümbolitest. Teisest kül

vahe

Erinevus sisestamise ja valimise sortimise vahel

Andmete sorteerimise meetodid on sisestamise sorteerimine ja valik. Majutuse sisestamise ja valiku sorteerimise võib diferentseerida meetodiga, mida nad andmete sorteerimiseks kasutavad. Lisamiskord lisab väärtused eelseadistatud faili väärtuste sortimiseks. Teisest küljest leiab valiku sort minimaalse arvu loendist ja sorteerib selle järjekorras. Sorte

vahe

Steganograafia ja krüptograafia erinevus

Võrgu turvalisus on muutunud kaasaegse kommunikatsioonisüsteemi oluliseks osaks. Võrgu turvalisuse vajadus tekkis, et säilitada andmete konfidentsiaalsus ja terviklikkus ning kaitsta seda volitamata juurdepääsu eest. Steganograafia ja krüptograafia on mündi kaks külge, kus steganograafia peidab kommunikatsiooni jäljed, samas kui krüptograafia kasutab krüpteerimist, et muuta sõnum arusaamatuks. Steganograa

vahe

Erinevus SIP ja VoIP vahel

SIP ja VoIP on tehnoloogiad, mis võimaldavad Interneti kaudu igasugust suhtlust. IP-telefonis kasutatakse aga eraldi VoIP-i, kuid SIP on protokoll, mis tegeleb multimeedia üldise vahetamisega. Täpsemalt on SIP-signalisatsiooniprotokoll VoIP- või IP-telefoni standardimise viis. SIP-i (Session Initiation Protocol) kasutatakse Interneti-telefonikõnede, videokonverentside ja muude multimeediaühenduste loomiseks. Teis

vahe

Lineaarse ja mittelineaarse andmestruktuuri erinevus

Andmestruktuuri võib defineerida kui andmete üksikute elementide vahelise loogilise suhte tõlgendamist. Lineaarne ja mittelineaarne andmestruktuur on andmestruktuuri alamklassifikatsioon, mis kuulub mitte-primitiivse andmestruktuuri alla. Nende oluline erinevus on see, et lineaarne andmestruktuur korraldab andmed järjestusse ja järgib mingit järjekorda. Kuna

vahe

Erinevus lineaarse järjekorra ja ümmarguse järjekorra vahel

Lihtsat lineaarset järjekorda saab rakendada mitmel kolmel viisil, millest üks tüüp on ümmargune järjekord. Lineaarse ja ümmarguse järjekordade vahe seisneb struktuurilistes ja jõudlusfaktorites. Oluline erinevus lineaarse järje ja ringjoone vahel on see, et lineaarne järjekord tarbib rohkem ruumi kui ümmargune järjekord, samas kui ümmargune järjekord töötati välja, et piirata lineaarse järjekordi mälu raiskamist. Järjekorra võib ki

vahe

Määratluse ja deklaratsiooni erinevus

Mõiste ja deklaratsioon on väga segadust tekitavad mõisted, kui olete programmeerimise puhul uus. Mõlemad mõisted on mõnes mõttes erinevad, kuna määratlus hõlmab muutujate mälu määramist, samas kui deklaratsiooni mälus ei ole eraldatud. Deklaratsiooni saab teha rohkem kui üks kord, vastupidi, üksust saab programmis täpselt määratleda. Määratlus on auto

vahe

Erinevus ülalt-alla ja alt-üles lähenemisviisi vahel

Algoritmid on kavandatud kahe lähenemisviisi abil, mis on ülalt-alla ja alt-üles lähenemisviis. Ülalt-alla lähenemisel jagatakse kompleksmoodul submoduliteks. Teisest küljest algab alt-üles lähenemisviis elementaarmoodulitega ja ühendab need veelgi. Algoritmi eelnev eesmärk on kasutada andmestruktuuris sisalduvaid andmeid. Teisisõnu

vahe

Era- ja kaitstud erinevus C ++-s

Andmete peitmiseks on C ++ programmeerimiskeeles määratletud kolm tüüpi juurdepääsu kaitse. Andmete peitmine on objektorienteeritud programmeerimise oluline osa. Privaatsed ja kaitstud märksõnad pakuvad juurdepääsu tagamise taset, et varjata klassi andmeid ja funktsioone. Privaatseid liikmeid ei saa pärida, kui kaitstud liige saab pärida vaid piiratud ulatuses. Need spets

vahe

Abstraktsiooni ja andmete peitmise erinevus

Abstraktsioon ja andmete peitmine on objektorienteeritud programmeerimise olulised mõisted. Abstraktsioon on meetod oluliste omaduste väljendamiseks ilma taustteavet hõlmamata. Teisest küljest, andmete peitmine isoleerib andmed otse sirvimisest programmi kaudu. Kuigi mõlemad mõisted on samas tähenduses, on need erinevad. Abstr

vahe

Erinevus CGI ja Servlet'i vahel

CGI ja Servlet on programmid, mis asuvad veebis või rakendusserveris ning aitavad veebiserveri ja brauseri (kliendipoolne) vahelist suhtlust veebisisu dünaamiliseks genereerimiseks. CGI ja servlet saab diferentseerida, sest nad töötavad erineval viisil ja neil on erinevad funktsioonid ja funktsioonid. CG

vahe

Toetuse ja tühistamise erinevus

SQL-is kasutatakse DCL-i käske kasutajale erinevate lubade määramiseks, seda tüüpi volitusi nimetatakse privileegiks. Toetuse ja tühistamise käsud on DCL-käsud. Käsk GRANT kasutatakse autoriseeringu andmiseks kasutajatele, samal ajal kui REVOKE käsku kasutatakse volituse tühistamiseks. Valida, sisestada, uuendada ja kustutada on mõned privileegid, mis on SQL-i standardites. Võrdluskaa

vahe

Peegelduse ja replikatsiooni erinevus

Peegeldamine ja replikatsioon on terminid, mis on kuidagi seotud andmete kopeerimisega DBMSis. Eelnev erinevus peegeldamise ja replikatsiooni vahel on see, et peegeldamine viitab andmebaasi kopeerimisele teisele asukohale, samas kui replikatsioon hõlmab andmete ja andmebaasi objektide koopiat ühest andmebaasist teise andmebaasi.

vahe

Erinevus klastrite ja mitte-klastrite indeksist

Klastrite ja mitte-klastrite indeks on ühetasandilise tellimuse indeksi tüübid, kus klastrite indeks määrab, kuidas andmeid tabeli ridadesse salvestatakse. Teisest küljest salvestab rühmitamata indeks andmeid ühest kohast ja indeksid salvestatakse teisele kohale. Lisaks võib igal tabelil olla ainult üks klastrite indeks. Vastupid

vahe

Erinevus jaoturi ja lüliti vahel

Hub ja lüliti on võrguseadmed, mis paistavad olevat sarnased ja mida kasutatakse tähe topoloogiaks. Hub ja lüliti vahel on siiski mitmeid erinevusi. Eelnev erinevus on see, et loogiliselt toimib hub nagu buss, kus sama signaal edastatakse kõikidele ühendustele. Teisest küljest võib lüliti pakkuda sidet mis tahes portipaaride vahel. Selle t

vahe

Klassifikatsiooni ja regressiooni erinevus

Klassifikatsioon ja regressioon on kaks peamist prognoosimisprobleemi, mida tavaliselt käsitletakse andmekaevanduses. Ennustav modelleerimine on mudeli või funktsiooni väljatöötamise tehnika, kasutades uusi andmeid ennustavate ajalooliste andmete abil. Oluline erinevus klassifikatsiooni ja regressiooni vahel on see, et liigitamine kaardistab sisendandmete objekti mõne diskreetse sildiga. Teis

vahe

Lineaarse ja logistilise regressiooni erinevus

Lineaarne ja logistiline regressioon on kõige sagedamini kasutatav regressioonivorm. Nende kahe vahel on oluline erinevus selles, et logistilist regressiooni kasutatakse siis, kui sõltuv muutuja on olemuselt binaarne. Vastupidi, lineaarset regressiooni kasutatakse siis, kui sõltuv muutuja on pidev ja regressioonijooni olemus on lineaarne. R

vahe

Erinevus esmase võtme ja unikaalse võtme vahel

Oleme eelnevates artiklites juba uurinud erinevat tüüpi andmebaase ja skeemi kasutavaid võtmeid, nimelt esmase võtme ja võõrkeele vahelist erinevust. Selles artiklis eristame esmast võtit ja unikaalset võtit. Nii primaarset võtit kui ka ainulaadset võtit kasutatakse selleks, et identifitseerida tuple unikaalselt ja teostada veeru või veeru kombinatsiooni unikaalsust. Oluline e

vahe

Erinevus IGRP ja EIGRP vahel

IGRP (Interjöörivärava marsruutimise protokoll) ja EIGRP (täiustatud EIGRP) on kaks marsruutimisprotokolli, mida kasutatakse marsruutimisoperatsioonides. IGRP on kaugvektori sisemise lüüsi marsruutimisprotokollid, kuid EIGRP sisaldab lingi oleku marsruutimise funktsioone vahemaa vektori marsruutimisprotokolliga. IGRP

vahe

Skeemi ja astme erinevus

Skeem ja skeem on andmebaasidega seotud olulised mõisted. Suurim erinevus skeemi ja eksemplari vahel on nende määratluses, kus skeem on andmebaasi struktuuri ametlik kirjeldus, samas kui instituudiks on teatud ajahetkel andmebaasis salvestatud teabe kogum. Näiteks muutub skeem väga sageli, kui skeem muutub harva. Võr

vahe

Erinevus DBMSi ja RDBMSi vahel

DBMS on grupp omavahel seotud andmeid ja programmide kogumit, et neid andmeid kasutada. RDBMS on DBMSi variant, mis on välja töötatud DBMSi ebatõhususe kõrvaldamiseks. Üldine erinevus DBMSi ja RDBMSi vahel on see, et DBMS pakub lihtsalt keskkonda, kus inimesed saavad koondatud andmete juures teavet mugavalt salvestada ja alla laadida. Teis

vahe

Normaliseerimise ja denormaliseerimise erinevus

Normaliseerimine ja denormaliseerimine on andmebaasides kasutatavad meetodid. Terminid on diferentseeruvad, kui normaliseerimine on sisestamise, kustutamise ja värskendamise anomaaliate minimeerimise tehnika redundantsete andmete kõrvaldamise kaudu. Teisest küljest on Denormaliseerimine vastupidine normaliseerimisprotsess, kus koondatakse andmed, et parandada konkreetse rakenduse ja andmete terviklikkust. N

vahe

Erinevus SSD ja HDD vahel

SSD ja HDD on sekundaarsed salvestusseadmed, mis tehniliselt täidavad sama operatsiooni, kuid millel on täiesti erinevad omadused ja mis on konstrueeritud erinevalt, kasutades erinevaid materjale. On mitmeid tegureid, mis eristavad SSDd HDD-lt koos nende eeliste ja puudustega. SSD (Solid State Drive) koosneb elektroonilisest skeemist, mis koosneb pooljuhtidest, samas kui HDD (Hard Disk Drive) sisaldab elektromehaanilisi komponente.

vahe

Klassifikatsiooni ja klastrite erinevus

Klassifitseerimine ja klastrimine on kahte tüüpi õpimeetodeid, mis iseloomustavad objekte rühmadeks ühe või mitme omadusega. Need protsessid paistavad olevat sarnased, kuid nende vahel on andmete kogumise kontekstis erinevusi. Eelnev erinevus klassifitseerimise ja klastrite vahel on see, et klassifitseerimist kasutatakse järelevalve all õppimise meetodis, kus eelnevalt määratletud märgised määratakse eksemplaridele omaduste järgi, vastupidi, klasterdamist kasutatakse järelevalveta õppimisel, kus sarnased juhtumid rühmitatakse nende omaduste või omaduste alusel. Kui koolitus on

Top