Soovitatav, 2022

Toimetaja Valik

Aktsiate üleandmise ja edastamise erinevus

Väärtpaberite üks olulisemaid tunnuseid on see, et need on võõrandatavad, mis lihtsustab äriühingut aktsionäridele püsiva kapitali ja likviidsete investeeringute omandamisel. Aktsiate üleandmine on liikme vabatahtlik tegu, mis toimub lepingu alusel. See ei ole täpselt sama , mis aktsiate edastamine, kuna need erinevad ka oma tähenduses ja kontseptsioonis. Aktsiate edastamine toimub seaduse toimimise tõttu, st juhul, kui liige lahkub või muutub maksejõuetuks / halbaks.

Aktsiate võõrandamine ja üleandmise instrumendid, kusjuures aktsiate edastamisel ei ole sellist vahendit vaja. Selleks, et veelgi paremini mõista, on vaja vahet teha aktsiate üleandmise ja edastamise vahel.

Võrdluskaart

Võrdluse alusAktsiate võõrandamineAktsiate edastamine
TähendusAktsiate võõrandamine viitab omandiõiguse üleminekule vabatahtlikult ühe osapoole poolt teisele.Aktsiate edastamine tähendab aktsiate omandiõiguse üleandmist seaduse alusel.
MõjutatudPoolte tahtlik tegu.Liikme maksejõuetus, surm, pärand või surm.
AlgatanudÜleandja ja ülevõtjaÕiguslik pärija või vastuvõtja
KaalumineSeal peab olema piisav kaalutlus.Tasu ei maksta.
Kehtiva üleandmisdokumendi täitmineJahEi
VastutusÜleandja kohustused lõpevad üleandmise lõpetamisel.Aktsiate esialgne vastutus on jätkuvalt olemas.
TempelmaksTasutakse aktsiate turuväärtusest.Ei pea maksma.

Aktsiate võõrandamise mõiste

Aktsiate võõrandamine viitab omandiõiguse (nii õiguste kui ka kohustuste) tahtlikule üleandmisele ühele isikule. Aktsiate võõrandamisel on üle kahe osapoole, st üleandja ja omandaja.

Avaliku äriühingu aktsiad on vabalt võõrandatavad, välja arvatud juhul, kui põhikirjas on sätestatud selgesõnaline piirang. Samas võib ettevõte aktsiate võõrandamisest keelduda, kui tal on põhjendatud põhjus. Eraettevõtte puhul on aktsiate võõrandamise piirang teatud eranditega.

Aktsiate edastamise mõiste

On mõningaid juhtumeid, kus aktsiate võõrandamine toimub seaduse toimimise tõttu, st kui registreeritud aktsionär ei ole enam või kui ta on maksejõuetu või ebakindel. Aktsiate edastamine toimub ka siis, kui aktsiad on äriühingu valduses ja likvideeritakse.

Aktsiad antakse üle surnud isiku seadusjärgsele esindajale ja maksejõuetu ametlikule üleandjale. Ülekande registreerib ettevõte, kui ülevõtja tõendab aktsiate saamise õigust.

Aktsiate üleandmise ja edastamise peamised erinevused

Alljärgnevalt on toodud olulised erinevused aktsiate üleandmise ja edastamise vahel:

  1. Kui üks pool annab aktsiad üle teisele osapoolele, nimetatakse seda vabatahtlikult aktsiate võõrandamiseks. Kui aktsiate võõrandamine toimub seaduse toimimise tõttu, nimetatakse seda aktsiate edastamiseks.
  2. Aktsiate üleandmine toimub tahtlikult, samal ajal kui aktsiate edastamise põhjused on surm, pankrot ja pettus.
  3. Aktsiate võõrandamise algatavad pooled, st üleandja ja omandaja. Erinevalt aktsiate edastamisest, mille on algatanud asjaomase liikme seaduslik esindaja.
  4. Üleandja maksab võõrandajale aktsiate võõrandamise eest piisava tasu. Aktsiate edastamise korral tasu ei maksta.
  5. Aktsiate võõrandamise korral, kuid mitte aktsiate edastamisel on vajalik kehtiva ülekandetehingu täitmine.
  6. Kui ülekanne on lõppenud, on üleandja vastutus lõppenud. Teisest küljest eksisteerib aktsiate esialgne vastutus.
  7. Margidelt tasutakse aktsiate turuväärtusest võõrandamise korral, samas kui aktsiate edastamisel ei maksta tempelmaksu.

Järeldus

Üldiselt on aktsiate võõrandamine tavaline vara võõrandamine, samas kui aktsiate edastamine toimub ainult aktsionäri surma või maksejõuetuse korral. Lisaks on aktsiate üleandmine väga levinud, kuid aktsiate edastamine toimub ainult teatud sündmuse toimumisel.

Top