Soovitatav, 2020

Toimetaja Valik

Erinevus asjade avalduse ja bilansi vahel

Väikesed ettevõtjad ja partnerfirmad ei hoia oma raamatupidamisdokumente kahekordse sisestamise süsteemi alusel. Nad kasutasid ainult raha ja krediidi tehingute jälgimist. Majandusaasta lõpus soovivad need ettevõtted siiski teada ka ettevõtte positsiooni. Sel eesmärgil koostatakse avaldus aruandeperioodi alguses ja lõpus, et määrata kindlaks üldine kapitali muutus majandusaasta jooksul.

Asjaolud on segi ajada bilansiga, kuna selles loetletakse ka ettevõtte varad ja kohustused. Bilanss näitab äritegevuse positsiooni kindlal kuupäeval.

Kinnitav avaldus ja bilanss on olulised erinevused selles mõttes, et esimene on koostatud mittetäielikest andmetest, samas kui viimane on koostatud nõuetekohastest andmetest, mida säilitatakse kahekordse sisestamise süsteemi alusel. Mõni suurem erinevus nende kahe avalduse vahel on siin esitatud tabelina.

Võrdluskaart

Võrdluse alusAsjaoluEelarve
TähendusKinnitav avaldus on aruanne, mis näitab üksuse ühekordse raamatupidamissüsteemi alusel koostatud (majandus) üksuse varasid, kohustusi ja kapitali.Bilanss on aruanne, mis näitab ettevõtte varasid, kohustusi ja omakapitali, mis on koostatud kahekordse raamatupidamissüsteemi alusel.
KapitalMitte midagi enamat kui tasakaalustav näitaja.Tuletatud pearaamatu kontodest ja seega on varade kogusumma võrdne kogu kohustustega.
Osa finantsaruannetestEiJah
EesmärkAvamise või sulgemise kapitali väljaselgitamiseks.Et näidata ettevõtte finantsseisundit.
Väärtuste hindamineJahEi
TäpsusVäga vähemVeel
Ettevalmistuse sundJahEi
VormingPole täpsustatudMääratletud

Asja avalduse määratlus

Aruanne on avaldus, milles on kaks osa vasakule ja paremale. Vasakpoolne osa esindab kohustusi, samas kui õige on varad. See on koostatud ühtse raamatupidamisarvestuse süsteemi alusel. Kuna mittetäielikke andmeid säilitatakse, võetakse avamise või sulgemise kapitali väljaselgitamiseks (vastavalt vajadusele) arvesse mitu korda eeldatavaid näitajaid. See avamise või sulgemise kapital on kirjutatud ka netovarana, sest see on kohustuste tulemusena tekkinud varade tulemus.

Kinnitav avaldus koostatakse avamise kuupäeval, kui eesmärgiks on avada kapitali. Samuti tehakse see lõpptähtpäeval, kui eesmärgiks on sulgemis- kapitali väljaselgitamine.

Tänapäeval on igal ettevõttel kohustus hoida oma raamatupidamisarvestust kahekordse sisenemise süsteemi alusel, kuid veel on väike väike ärimees ja kauplejad, kes oma raamatuid säilitavad ühe sisenemise süsteemi alusel. Sel viisil ei säilita neid nõuetekohaselt ja süstemaatiliselt.

Bilansi määratlus

Bilanss on avaldus, mis tõstab esile ettevõtte finantsseisundit teataval kuupäeval. Tal on kaks osa, varad ja omakapital ja kohustused. Kuna omakapitali peetakse osaks kohustustest, on see kajastatud kohustuste osas. Varad esindavad summat, mida ettevõte omab. Vastupidi, kohustused kujutavad endast summat, mida ettevõte võlgneb.

Bilansi koostamine on kohustuslik iga ettevõtte jaoks. See on koostatud raamatupidamise kahekordse sisestamise süsteemi alusel. Raamatupidamise kahekordse sisestamise süsteemis tehakse iga tehingu täielik salvestamine koos erinevate etappidega. Viimane etapp on bilansi koostamine. Kui see ei ole õigesti ette valmistatud või kui mõni vara või kohustus on välja jäetud, siis ei ole külgede summa identsed. See on selle täpsuse märk.

Olulised erinevused aruannete ja bilansi vahel

  1. Aruande koostamise alus on osaliselt ühekordne ja osaliselt kahekordne sisenemise süsteem, samas kui bilansi koostamise aluseks on kahekordne sisestussüsteem.
  2. Bilansis on kapital tuletatud pearaamatu kontodest. Vastupidi, asjade avalduse puhul kapital on vaid tasakaalustav näitaja.
  3. Bilanss on finantsaruannete väga oluline osa, kuid aruanne ei ole finantsaruande osa.
  4. Bilanss on täpne, kuna see on koostatud pärast täieliku protseduuri järgimist, kuid asjade avalduse täpsus on väga väike, kuna see on valmis mittetäielike dokumentide põhjal.
  5. Bilansis ei ole hinnangulisi arvnäitajaid, kuid ebapiisavate dokumentide tõttu võetakse hüpoteetilised arvud.
  6. Kinnitav avaldus on koostatud kas avamise või lõppkuupäevaga, samal ajal kui bilanss on koostatud kindla kuupäeva kohta.
  7. Aruandele ei ole konkreetset vormi, samas kui bilansil on konkreetne vorm (muudetud VI lisa), mille alusel see koostatakse.

Sarnasused

  • Varade ja kohustuste kokkuvõte.
  • Kasulik teada ettevõtte likviidsusest ja stabiilsusest.

Järeldus

Mõlema avalduse mõiste on peaaegu sama, kuid eksperdid peavad bilansi täpsemaks, usaldusväärsemaks ja mitmekülgsemaks, kuna see järgib täielikku protseduuri. Asjaolud ei sisalda selliseid atribuute. Kui kahekordse sisenemise süsteem ei olnud kohal, kasutasid inimesed oma tehingute arvestust ühe sisenemise süsteemi kohta, mistõttu see on vanim.

Top