Soovitatav, 2024

Toimetaja Valik

Müügi ja müügi vaheline erinevus

Müügileping ” on lepingutüüp, mille kohaselt üks osapool (müüja) annab üle kauba omandiõiguse või nõustub selle teisele osapoolele (ostjale) raha ülekandmiseks. Müügileping võib olla müük või müügileping. Müügilepingus, kui tegelik kaupade müük on toimunud, on see tuntud kui Müük, kui kauba müümise kavatsust tulevikus teatud ajahetkel või teatud tingimusi täidetakse, nimetatakse seda müügi lepinguks .

Nii müük kui ka müügileping on lepingu liigid, kus esimene on teostatud leping, kusjuures viimane kujutab endast täitmislepingut. Paljud õiguse üliõpilased satuvad nende kahe termini keskel segadusse, kuid need ei ole ühesugused. Siin on allpool toodud artiklis selgitatud müügi ja müügi kokkuleppe vahelist erinevust.

Võrdluskaart

Võrdluse alusMüükMüügileping
TähendusMüügilepingus toimub kaupade vahetamine raha eest tasu eest kohe, seda nimetatakse Müügiks.Kui müügilepingus lepivad lepingupooled kokku, et nad vahetavad kauba tulevikus kindlaksmääratud kuupäeval hinnaga, mida nimetatakse müügi lepinguks.
LoodusAbsoluutneTingimuslik
Lepingu liikTäidetud lepingTäitmisleping
Riskide ülekandmineJahEi
PealkiriMüügil läheb kauba pealkiri ostjale üle kauba üleandmisega.Müügilepingus jääb kauba pealkiri müüjale, kuna kauba üleandmine puudub.
Õigus müüaOstjaMüüja
Kauba hilisema kaotsimineku või kahjustumise tagajärjedOstja vastutusMüüja vastutus
MaksKäibemaksu tasutakse müügi ajal.Maksu ei võeta.
Sobib müüja poolt lepingu rikkumiseksOstja võib nõuda kahjutasu müüjalt ja omandiõiguslikust õiguskaitsevahendist isikult, kellele kaup müüakse.Siin on ostjal õigus nõuda ainult kahju.
Õigus tasuta müüjaleÕigus kohtusse kaevata.Kahju hüvitamise õigus.

Müügi mõiste

Müük on lepingutüüp, milles müüja kannab raha eest ostjale omandiõiguse. Siin on suhet müüja ja ostja vahel krediidiandja ja võlgniku vahel. See on müügilepingu tulemus, kui tingimused on täidetud ja määratud aeg on möödas.

Müügiliigid

Müügiga seotud olulised tingimused on järgmised:

 1. Peab olema vähemalt kaks osapoolt; üks on ostja ja teine ​​müüja.
 2. Müügi objektiks on kaubad.
 3. Maksmine peaks toimuma riigi seaduslikus valuutas.
 4. Kaup peaks müüjalt ostjale üle minema.
 5. Kõik kehtiva lepingu tingimused peavad olema sellised nagu vaba nõusolek, tasu, seaduslik ese, osapoolte suutlikkus jne.

Kui kaup müüakse ja vara läheb üle ostjale, kuid müüjat ei maksta. Seejärel võib müüja pöörduda kohtu poole ja esitada kauba eest ostja vastu ka kahju ja hinna eest. Teisest küljest, kui kaupa ei tarnita ostjale, võib ta ka müüjale kaevata kahju hüvitamise eest.

Müügilepingu määratlus

Müügileping on ka kauba müügileping, mille puhul müüja nõustub ostjale üle kandma hilisema hinna või pärast tingimuse täitmist.

Kui mõlemad pooled on valmis müüki looma, st ostja nõustub ostma ja müüja on valmis müüma kaupa rahalise väärtuse eest. Kokkuleppel müüa lepingu täitmine toimub tulevikus, st kui aeg kulub või kui vajalikud tingimused on täidetud. Pärast lepingu täitmist saab sellest kehtiv müük. Müügilepingu puhul peaksid eksisteerima ka kõik müügi ajal vajalikud tingimused.

Kui müüja leping tühistab, võib ostja nõuda lepingu rikkumise eest kahju hüvitamist. Teisest küljest võib tasumata müüja kaevata ostjale kahju hüvitamise eest.

Müügi ja müügi vahelised olulised erinevused

Järgmised on suuremad erinevused müügi ja müügilepingu vahel:

 1. Kui müüja müüb klientidele kaupa hinnaga ja kauba üleandmine müüjalt kliendile toimub samal ajal, siis tuntakse seda kui müüki. Kui müüja nõustub müüma kaupu ostjale tulevikus kindlaksmääratud kuupäeval või pärast vajalike tingimuste täitmist, nimetatakse seda müügi lepinguks.
 2. Müügi olemus on absoluutne, samas kui müügileping on tingimuslik.
 3. Müügileping on teostatud lepingu näide, samas kui müügi leping on näide täitmislepingust.
 4. Riskid ja hüved kantakse üle kauba üleandmisega ostjale Müügis. Teisest küljest ei edastata riski ja hüvesid, kuna kaup on müüja valduses.
 5. Kui kaup kaob või kahjustub hiljem, siis müügi korral see on ostja vastutus, kuid kui me räägime müügilepingust, on see müüja vastutus.
 6. Maksustatakse müügi ajal, mitte müügi kokkuleppe sõlmimise ajal.
 7. Müügi korral on kauba müümise õigus ostja kätte. Seevastu müüjal on kokkuleppel müüa õigus kaupa müüa.

Järeldus

1930. aasta India kaupade müügi seaduse alusel käsitletakse 4. jao punktis 3 müügilepingut ja müügilepingut, kus on selgitatud, et müügileping kuulub ka müüki. Siiski eristatakse neid kahte mõistet, mida me eespool arutlesime.

Top