Soovitatav, 2023

Toimetaja Valik

Võrdsus võrdsuse ja võrdsuse vahel

Täna uurime käesolevas artiklis ühte kõige vastuolulisemat teemat, maailm seisab nende päevade ees, st võrdsus või võrdsus hariduse, tervise, spordi, võimaluste ja nii edasi. Siiski on veel miljoneid inimesi, kellel on ühine eksiarvamus, et võrdsus on võrdne võrdsusega, kuid tõde on see, et nad on erinevad. Omakapital viitab õiglasele ja õiglasele ressursside andmisele kõigile inimestele, mis kujutab endast erapooletust.

Vastupidi, võrdsus tähistab samade ressursside pakkumist kõigile inimestele, st see on seisund, mis on sama, kui tegemist on staatuse, õiguste ja võimalustega. Selles artiklis võite leida kõik olulised erinevused võrdsuse ja võrdsuse vahel, nii et vaata.

Võrdluskaart

Võrdluse alusOmakapitalVõrdsus
TähendusVõrdsus on õigluse, võrdse kohtlemise ja erapooletuse voor.Võrdõiguslikkust kirjeldatakse kui riiki, kus kõik on samal tasemel.
Mis see on?VahendidLõpp
JaotusÕiglaneIsegi
TunnistabErinevused ja katsed ebavõrdsete individuaalsete võimaluste vastu.Sameness ja kohtleb kõiki võrdsena.
TagabInimesed vajavad seda.Kõigile, samadele asjadele.

Omakapitali määratlus

Mõiste „omakapital” viitab õigluse ja õigluse süsteemile, kus kõigi inimeste kohtlemine on ühtlane. Selle süsteemi kohaselt võetakse arvesse individuaalseid vajadusi ja nõudeid ning neid koheldakse vastavalt.

Omakapital nõuab igas olukorras õiglust, st kas see on hüvitiste või koormuse jaotus. Seetõttu koheldakse inimesi õiglaselt, kuid erinevalt, kuna nende olukorda kaalutakse. Selle eesmärk on anda kõigile inimestele võrdsed võimalused, et nad saaksid oma maksimaalse potentsiaali saavutada. Sel viisil tagab omakapital, et kõikidele inimestele pakutakse ressursse, mida nad vajavad, et pääseda samadele võimalustele, nagu üldine elanikkond.

Võrdõiguslikkuse mõiste

Võrdsus on siis, kui kõiki koheldakse ühesugusel viisil, ilma et see mõjutaks nende vajadust ja vajadusi. Peenemates tingimustes on see sama koguse või väärtuse või staatuse saamise seisund. See on olukord, kus iga üksikisikule antakse samad õigused ja kohustused, olenemata nende individuaalsetest erinevustest.

Võrdsus on demokraatliku ühiskonna eluliin; mille eesmärk on vältida diskrimineerimist ja annab kõigile võrdsed võimalused. See võib olla rassiline võrdsus, rikas ja vaene võrdsus, mehed ja naised jne. Võrdõiguslikkuse keskne mõte on see, et kõik inimesed saavad ühiskonnas võrdse kohtlemise ja neid ei diskrimineerita rassi, soo, kastide, usutunnistuse alusel rahvus, puue, vanus, religioon jne.

Võrdsus võrdsuse ja võrdsuse vahel

Õigluse ja võrdsuse vahelisi erinevusi saab selgelt tõendada järgmistel põhjustel

  1. Õiglust ja õiglust üksikisikute kohtlemisel nimetatakse omakapitaliks. Võrdsus on see, mida me nimetame, riik, kus kõik on samal tasemel.
  2. Võrdsus on protsess, samas kui võrdsus on lõpptulemus, st omakapital on vajalik tingimus selleks, et viimane saavutada.
  3. Kuigi omakapital kujutab endast erapooletust, st jagamine toimub nii, et see võimaldaks kõigile inimestele võimalusi. Seevastu näitab võrdsus ühtsust, kus kõik on inimeste vahel ühtlaselt jaotunud.
  4. Omakapitalis tunnustatakse erinevusi ja tehakse jõupingutusi, et võidelda sellega, kuidas individuaalsed võimalused ei ole võrdsed. Vastupidi, võrdsus tunnustab samaväärsust ja seega püüab ta kõiki võrdsustada.
  5. Omakapitalis on kõigil inimestel juurdepääs sellele, mida nad vajavad. Seevastu võrdsus, kõik inimesed saavad sama asja, st õigused, ressursid ja võimalused.

Järeldus

Võrdsust ei ole võimalik saavutada, kui koheldakse kõiki inimesi võrdselt, seda on võimalik saavutada kõigi inimeste võrdse kohtlemise, st nende olude järgi. Lisaks toimib võrdõiguslikkus ainult siis, kui iga indiviidi lähtepunkt on sama.

Top