Soovitatav, 2022

Toimetaja Valik

Erinevus IRR ja MIRR vahel

Investeerimiskava sisemine tootlus (IRR) on määr, mis vastab eeldatavate rahavoogude nüüdisväärtusele koos esialgse raha väljavooluga. Teisest küljest on modifitseeritud sisemine tootlus või MIRR tegelik IRR, kus reinvesteerimise määr ei vasta IRR-le.

Iga ettevõte teeb pikaajalisi investeeringuid erinevatesse projektidesse, et saada kasu järgmistel aastatel. Erinevatest plaanidest lähtuvalt peab ettevõte valima ühe, mis loob parima tulemuse, ning tulud on samuti investorite vajadused. Sel viisil kasutatakse kapitali eelarvestamist, mis on pikaajaliste investeerimisprojektide hindamise ja valiku protsess, mis on kooskõlas investorite põhieesmärgiga, st väärtuse suurendamisega.

IRR ja MIRR on kaks kapitali eelarvestamise tehnikat, mis mõõdavad investeeringute atraktiivsust. Need on tavaliselt segaduses, kuid nende vahel on peenevaheline erinevus, mis on esitatud allpool toodud artiklis.

Võrdluskaart

Võrdluse alusIRRMIRR
TähendusIRR on tulumäära arvutamise meetod, võttes arvesse sisemisi tegureid, st ilma kapitalikulude ja inflatsioonita.MIRR on kapitali eelarvestamise meetod, mis arvutab tulukuse kapitali maksumuse alusel ja mida kasutatakse erinevate sama suurusega investeeringute järjestamiseks.
Mis see on?See on kiirus, millega NPV võrdub nulliga.See on kiirus, millega terminali sissevoolu NPV võrdub väljavooluga, st investeeringuga.
EeldusProjekti rahavood reinvesteeritakse projekti enda IRR-iga.Projekti rahavood reinvesteeritakse kapitali hinnaga.
TäpsusMadalVõrreldes kõrge

IRR mõiste

Sisemine tulumäär või muul viisil IRR on diskontomäär, mis toob kaasa eeldatavate rahavoogude nüüdisväärtuse ja algkapitali kulutuste võrdsuse. See põhineb eeldusel, et vahepealsed rahavood on sama kiirusega, mis on selle tekitanud projektiga sarnane. IRR korral on rahavoogude nüüdisväärtus võrdne nulliga ja kasumlikkuse indeks on võrdne ühega.

Selle meetodi kohaselt järgitakse diskonteeritud rahavoogude meetodit, mis arvestab raha ajaväärtust. See on vahend, mida kasutatakse kapitali eelarvestamisel, mis määrab kindlaks projekti maksumuse ja kasumlikkuse. Seda kasutatakse projekti elujõulisuse kindlakstegemiseks ja see on investorite ja finantseerimisasutuste peamine suunav tegur.

Protsessi ja vea meetodit kasutatakse sisemise tootlusmäära määramiseks. Seda kasutatakse peamiselt investeerimisettepaneku hindamiseks, kus võrreldakse IRRi ja katkestusmäära. Kui IRR on suurem kui ülempiir, võetakse ettepanek vastu, samas kui IRR on madalam kui piirmäär, lükatakse ettepanek tagasi.

MIRRi määratlus

MIRR laieneb modifitseeritud sisemisele tulumäärale, on määr, mis võrdub lõplike rahavoogude nüüdisväärtusega algse (null aasta) rahavoogu. See ei ole midagi muud kui tavapärase IRR-i paranemine ja ületab mitmesugused puudused, nagu näiteks mitmete IRR-ide kõrvaldamine ja reinvesteerimismäära emissiooni käsitlemine ning tulemuste saavutamine, mis on vastavuses nüüdisväärtuse meetodiga.

Selle meetodi puhul viiakse vahepealsed rahavood, st kõik rahavood, välja arvatud algne rahavoog, asjakohase tulumäära (tavaliselt kapitali maksumuse) abil lõppväärtusele. See on eelmisel aastal konkreetne rahavoogude voog.

MIRRis aktsepteeritakse investeerimisettepanekut, kui MIRR on suurem kui nõutav tootlus, st piirmäär ja lükatakse tagasi, kui määr on madalam kui piirmäär.

Peamised erinevused IRR ja MIRR vahel

Allpool toodud punktid on olulised IRR ja MIRR erinevuste osas:

  1. Sisemine tootlus või IRR tähendab meetodit diskontomäära arvestamiseks, võttes arvesse sisemisi tegureid, st välistades kapitali ja inflatsiooni. Teisest küljest viitab MIRR kapitali eelarvestamise meetodile, mis arvutab tulukuse, võttes arvesse kapitali maksumust. Seda kasutatakse erinevate sama suurusega investeeringute järjestamiseks.
  2. Sisemine tootlus on intressimäär, mille juures NPV on võrdne nulliga. Vastupidi, MIRR on tulumäär, mille juures terminali sissevoolu NPV võrdub väljavooluga, st investeeringuga.
  3. IRR põhineb põhimõttel, et vahepealsed rahavood reinvesteeritakse projekti IRR-i. Erinevalt MIRR-i investeeringutest reinvesteeritakse rahavoogusid peale algsete rahavoogude ettevõtte tulumäära.
  4. MIRRi täpsus on suurem kui IRR, kuna MIRR mõõdab tegelikku tootlust.

Järeldus

Mõlema kapitali eelarvestamismeetodi otsustuskriteerium on sama, kuid MIRR määratleb parema kasumi võrreldes IRR-iga kahe peamise põhjuse tõttu, st esiteks, rahavoogude reinvesteerimine kapitali hinnaga on praktiliselt võimalik ja teiseks mitmekordne MIRRi puhul ei eksisteeri tootlust. Seetõttu on MIRR parem tegeliku tootlusmäära mõõtmisel.

Top