Soovitatav, 2022

Toimetaja Valik

Garantii ja garantii erinevus

Turg on üle ujutatud miljonite sama laadi, tüüpi, suuruse ja kvaliteediga toodetega, mis raskendavad ühe toote valimist teisele. Ostjana saate määrata oma valitud toote, seades tootmisüksustele standardi. Selles kontekstis kasutatakse mõistet „ garantii” üsna tavapäraselt. See eeldab, et kliendile antakse ametlik kinnitus toote seisundi kohta, ning kinnitab, et tootja vastutab parandamise või asendamise eest, kui see on vigane.

Garantii segi ajada sageli garantiigarantiiga, mis tähendab müüja võetud kohustust toote kvaliteedi kohta. Garantii ja tagatise peamine erinevus on see, et kui esimene on kirjutatud, on see kaudne.

Enne mis tahes toodete ostmist traditsioonilises või võrgurežiimis tuleks teada garantii ja garantii erinevusest, et tagada huvi ja vältida pettust.

Võrdluskaart

Võrdluse alusGarantiiGarantii
TähendusGarantii on tootja poolt ostjale antud lubadus, et kui toote kvaliteet on madalam, parandatakse, asendatakse või deponeeritakse raha tagasi.Garantii on kirjalik kinnitus selle kohta, et tootes märgitud faktid on tõesed ja ehtsad, kuid kui neid ei ole, parandatakse või asendatakse.
Mis see on?KohustusKinnitus
KohaldatavToode, teenus ja isikud.Ainult toode.
MüügitingimusVõib või ei pruugi olla müügitingimusMüügitingimused, mis võivad olla väljendatud või kaudsed.
KehtivusSee võib olla suuline või kirjalik.Üldiselt on see kirjutatud ja seda on lihtne tõestada.
MaksumusTasutaOstja peab garantii eest maksma.
TermVarieerub elemendistPikaajaline
Raha tagasi (vaikimisi)JahEi

Garantii mõiste

Garantii on määratletud kui toote või teenuse müügijärgse täitmise lubadus. See väljendab, et tootja on andnud lubaduse toote sisu, kvaliteedi või tulemuslikkuse kohta ning juhul, kui kohustus ei ole täidetud, asendab tootja toote parandamise või parandamise või tasu eest makstud raha tagastatakse. Kuigi see kehtib ainult kindla aja jooksul. Garantii lisab tarbija õigusi.

Garantiilepingus on kolm osapoolt, st käendaja, peamine võlgnik, võlausaldaja, kui tootja tegutseb käendajana, kui toote toimivus on alla keskmise.

Garantii mõiste

Garantii määratletakse tootja või müüja poolt ostjale antud kinnitusena, et toote faktilised asjaolud on tõesed. See on lepingu peamise eesmärgi tagatise tingimus. Selles täpsustatakse, et konkreetne toode vastab standardile, st kvaliteedile, sobivusele ja toimivusele. See kehtib materiaalsete objektide, nagu masinate, elektroonikaseadmete jne kohta.

Juhul, kui toode ei vasta seatud standarditele, parandab tootja selle või asendab selle defektse osa või asendatakse see täielikult. Garantii on kahte tüüpi, st otsene või kaudne.

Garantii ja garantii peamised erinevused

Järgnevalt kirjeldatakse peamisi erinevusi garantii ja garantii vahel.

  1. Garantii on tootja poolt ostjale antud lubadus, et juhul, kui toode on määratud kvaliteedist madalam, parandatakse, asendatakse või deponeeritakse raha. Garantii on kirjalik kinnitus selle kohta, et tootes toodud faktid on tõesed ja ehtsad, kuid kui neid ei ole, parandatakse või asendatakse.
  2. Garantii on tootja poolt kaupade ostjale tehtud kohustus, samas kui garantii on kauba tootja poolt ostjale antud kinnitus.
  3. Garantiid võivad olla suulised või kirjalikud, kus suulisi garantiisid on väga raske tõendada. Vastupidiselt garantiile, mis on tavaliselt kirjutatud ja nii, saab seda kergesti tõestada.
  4. Garantii hõlmab toote, teenuse, isikute ja tarbijate rahulolu, samas kui garantii hõlmab ainult tooteid.
  5. Garantii on tasuta. Teisest küljest peaks klient huvide kaitsmiseks maksma garantii eest.
  6. Garantii on suhteliselt vähem formaalne kui garantii.
  7. Garantii tähtaeg varieerub elemendist. Vastupidiselt on garantii pikaajaline või mis tahes toode või toote osa.
  8. Garantii puhul on võimalik raha tagasi maksta, kui see on konkreetselt öeldud, kuid see ei ole garantiiga võimalik.
  9. Garantii on täiendav müügitingimus, mis võib olla väljendatud või kaudne. Teisalt võib garantii olla müügitingimus.

Järeldus

Pärast sügavat arutelu võime öelda, et mingil määral sarnanevad garantiid ja garantiid üksteisega, kuna mõlemad räägivad toote toimimisest, kuid nad ei ole sama.

Top