Soovitatav, 2022

Toimetaja Valik

Suulise teatise ja kirjaliku teatise erinevus

Sõnad mängivad kommunikatsiooniprotsessis otsustavat rolli, et sõnumit edastada. Kui sõnu kasutatakse suhtlusprotsessis, siis seda nimetatakse verbaalseks. Teabe suuline edastamine võib toimuda suuliselt või kirjalikult. Suuline kommunikatsioon on vanim sidevahend, mida kasutatakse kõige sagedamini teabevahetuse vahendina. See hõlmab teabe kogumist või levitamist kõnesõnade kaudu.

Kirjalik teatis on aga formaalne sidevahend, kus sõnum koostatakse hoolikalt ja vormistatakse kirjalikult. Seda peetakse viiteallikaks või juriidiliseks dokumendiks. Käesolevas artiklis oleme esitanud kõik olulised erinevused suulise ja kirjaliku suhtluse vahel tabelina.

Võrdluskaart

Teabevahetuse alusedSuuline teatisKirjalik teatis
TähendusIdeede, teabe ja sõnumite vahetamine suuliste sõnade kaudu on suuline teatis.Kirjalik või trükitud vormis sõnumite, arvamuste ja teabe vahetamine on kirjalik teatis.
Mis see on?Suhtlemise sõnad suu kaudu.Suhtlemine tekstiga.
KirjaoskusEi ole üldse vajalik.Vajalik suhtlemiseks.
Sõnumi edastamineKiireAeglane
TõendSeal pole mingit suhtlust.On olemas nõuetekohased suhtlusandmed.
TagasisideVõib anda kohest tagasisidetTagasiside võtab aega.
Kas soovite enne sõnumi edastamist vaadata?Pole võimalikVõimalik
Mitteverbaalsete märkide vastuvõtmineJahEi
Arusaamatuse tõenäosusVäga kõrgeÜsna vähem

Suuline teatis

Suuline teatis on sõnumite edastamise või vastuvõtmise protsess, milles kasutatakse räägitud sõnu. Seda suhtlusviisi kasutatakse kogu maailmas kiire teabe edastamise ja kiire vastuse tõttu.

Suuline suhtlus võib olla kas kahe või enama isiku, näiteks näost näkku suhtlemise, loengute, kohtumiste, seminaride, grupi arutelu, konverentside jms või kaudse vestluse vormis, st suhtlusvorm, milles meediat kasutatakse infovahetuseks, näiteks telefonikõnedeks, videokõnedeks, häälkõnedeks jne.

Selle suhtlusviisi puhul on parim asi, et suhtluse osapooled, st saatja või vastuvõtja, võivad märgata mitteverbaalseid näpunäiteid, nagu kehakeel, näoilme, hääl ja pigi, jne. See muudab osapoolte vahelise suhtluse tõhusamaks. Kuid sellist režiimi toetatakse mõningate piirangutega, nagu neid sõnu ei saa kunagi tagasi võtta.

Kirjaliku teatise määratlus

Teatis, milles sõnum edastatakse kirjalikus või trükitud vormis, on tuntud kui kirjalik teatis. See on kõige usaldusväärsem suhtlusviis ja see on ärimaailmas väga eelistatud selle formaalse ja keeruka olemuse tõttu. Kirjalikud suhtluskanalid on kirjad, e-kirjad, ajakirjad, ajalehed, ajalehed, tekstisõnumid, aruanded jne. Kirjaliku teatise eelised on järgmised:

 • Sõnumi viimine tulevikus on lihtne.
 • Enne sõnumi edastamist saab seda organiseeritud viisil üle vaadata või ümber kirjutada.
 • Sõnumi valesti tõlgendamise võimalused on väga väikesed, sest sõnad on hoolikalt valitud.
 • Kommunikatsioon on planeeritud.
 • Dokumentide säilitamise tõttu on olemas õiguslikud tõendid.

Aga nagu me kõik teame, et kõigil on kaks aspekti, on sama ka kirjaliku suhtluse puhul, sest suhtlemine on aeganõudev. Veelgi enam, saatja ei tea kunagi, et vastuvõtja on sõnumit lugenud või mitte. Saatja peab ootama vastuvõtja vastuseid. Selles suhtlusviisis on palju paberitööd.

Suulise teatise ja kirjaliku teatise põhilised erinevused

Suulise suhtluse ja kirjaliku suhtluse vahel on suuremad erinevused:

 1. Side tüüp, milles saatja edastab informatsiooni vastuvõtjale sõnumi sõnasõnaliselt kõneldes. Teabevahetuseks kasutatavat kirjutus- või trükiteksti kasutavat sidevahendit tuntakse kirjaliku teatisena.
 2. Kirjaliku suhtluse eeltingimus on see, et osalejad peavad olema kirjaoskajad, samas kui suulise suhtluse korral sellist tingimust ei ole.
 3. Nõuetekohased andmed on kirjalikus teatises, mis on suulise teatise puhul vastupidine.
 4. Suuline teatis on kiirem kui kirjalik teatis.
 5. Suulise teatise puhul ei saa sõnu, mis on välja kuulutatud, tühistada. Teisest küljest on originaalsõnumi redigeerimine võimalik kirjalikus teatises.
 6. Sõnumi väär tõlgendamine on võimalik suulises teatises, kuid mitte kirjalikus teatises.
 7. Suulises suhtluses saadetakse saajalt kohene tagasiside, mida kirjalikus teatises ei ole võimalik.

Järeldus

Suuline suhtlemine on mitteametlik, mida tavaliselt kasutatakse isiklikes vestlustes, rühma- ja muudes vestlustes. Kirjalik kommunikatsioon on ametlik suhtlus, mida kasutatakse koolides, kolledžites, ärimaailmas jne. Kahe kommunikatsioonirežiimi valimine on raske ülesanne, sest mõlemad on head kohad. Tavaliselt kasutavad inimesed suulist suhtlusviisi, sest see on mugav ja vähem aeganõudev. Tavaliselt usuvad inimesed kirjalikus tekstis rohkem kui seda, mida nad kuulevad, mistõttu loetakse kirjalikuks suhtluseks usaldusväärset sidevahendit.

Top