Soovitatav, 2022

Toimetaja Valik

Erinevus NRE ja NRO konto vahel

Mitte-Resident India (NRI) on India kodanik, kes praegu lahkub Indiast tööhõive, hariduse ja muu sarnase põhjusena. Sellise elamisloaga inimesed kannatavad dilemma all, et kui neil on vaja avada NRI konto Indias. NRE konto ja NRO arvestavad kahte tüüpi NRI kontot, mis erinevad selles mõttes, et esimene on väline ruupia konto, samas kui viimane on tavaline ruupia konto.

NRI-l on lubatud avada NRO konto, et saada raha kohalikest tehingutest, kus valuutakursiriski kannab hoiustaja. Teisest küljest saab NRE kontot avada NRId, kelle raha on üle kantud välisriigist Indiasse. Selles artiklis käsitletakse NRE ja NRO konto vahel mõningaid erinevusi.

Võrdluskaart

Võrdluse alusNRE kontoNRO konto
AkronüümMitteresidentne ruupiakonto.Mitte-residendi tavaline ruupiakonto.
TähendusPangakonto, milles NRI saab hoiustada välistest allikatest saadud tulu, on NRE konto.NRI konto avamiseks, mis on laekunud peamiselt India allikast saadud sissetulekule, tuntakse NRO kontot.
Ühine kontoSeda saab avada kahe NRI poolt.NRI saab avada koos India elanikuga.
Hoiustamine ja väljavõtmineHoiused välisvaluutas ja väljavõtted India ruupias.Hoiused nii välisvaluutas kui India ruupias ja väljavõtmine India ruupias.
IntressimäärMadalVõrreldes kõrge
HuviMaksuvabaMaksustatav
RahaülekandeNRO-le on võimalikNRE-le ei ole lubatud
RepatriabeeruvusVabalt repatrieeritavIntressid on vabalt repatrieeritavad, kuid printsipaal ei ole vabalt repatrieeritav, kuid on ka erandeid.

NRE konto määratlus

Mitteresidendist väliskonto või NRE konto on pangakonto, mida NRI haldab oma välismaiste sissetulekute parkimiseks Indias. Kontoomanik saab välismaal teenitud tulu kodumaale tagasi toimetada ja edastada Indiasse täieliku turvalisuse ja mugavusega. Välisvaluuta ülekandmiseks kasutatakse märkmeid või reisitšekki. Konto on nomineeritud INR-is.

Tehtud hoiuste intressid on maksust vabastatud. See pakub rahaliste vahendite täielikku tagastamist, st põhisummat ja intressi. Konto hoitakse ainult India valuutas.

NRO konto määratlus

Mitteresidendist tavakonto või NRO konto on pangakonto, mida hoitakse Indias teenitud tulude haldamiseks, nagu rent, pension, dividendid, intressid jne. Seda avab kas India kodanik, kes ajutiselt siirdub välismaale või NRI, kandes raha oma koduriigist või muust NRO kontolt.

Normaalset pangakontot saab ümber kujundada ka NRO-kontoks, kui kontoomaniku elamisluba muudetakse NRI-ks. Konto kasutatakse peamiselt India India allikatest teenitud raha parkimiseks. RBI lubab rahaliste vahendite repatrieerimist ainult kuni 1 000 000 dollari ulatuses eelarveaastal ja jooksvatelt tuludelt bonafide eesmärgil.

Peamised erinevused NRE ja NRO konto vahel

NRE ja NRO konto kõige olulisemad erinevused on selgitatud allpool toodud punktides:

 1. NRE konto tähistab mitteresidendist välist ruupiakontot, samal ajal kui NRO konto on mitte-residendi tavalise ruupiakonto lühend.
 2. NRE konto on pangakonto, milles NRI saab paigutada välismaal teenitud tulu. Kontot, mida kasutatakse peamiselt NRI-de poolt Indias teenitud tulude deponeerimiseks, nimetatakse NRO-kontoks.
 3. NRE konto võimaldab ühiseid avasid, kus kaks NRI-d saavad konto koos avada. Vastupidi, üks India elanik ja üks NRI saavad avada ühise NRO konto.
 4. NRE-kontol on lubatud ainult välisvaluutas deponeerimine ja jooniseid saab teha ainult India valuutas. Vastupidiselt NRO kontole on lubatud nii India kui ka välisvaluuta hoius, samas kui väljavõtmine on lubatud ainult India ruupias.
 5. NRE-konto intressimäär on madalam kui NRO-konto.
 6. Intress NRE kontolt on maksuvaba, see on NRO konto puhul vastupidine.
 7. Fondi ülekanne NRE-lt NRO-kontole on lubatud, kuid vastupidi ei ole võimalik.
 8. Põhi- ja intressiõigused on vabalt tagastatavad NRE kontol. NRO-konto intressid on vabalt repatrieeritavad, kuid põhisumma ülekandmine Indiast teise riiki on piiratud, kuid seal on teatavad erandid, st kõik jooksvad sissetulekud, nagu pension, rent, dividenditulu jne. $ eelarveaasta kohta.

Sarnasused

 • Kaks kontot võivad olla mis tahes pangakontolt, näiteks hoiukonto, korduvkonto, arvelduskonto või tähtajalise hoiukonto.
 • Mõlemat saab avada kas ühiselt või solidaarselt.
 • Kandidaadid on lubatud mõlemal kontol.

Järeldus

NRI-d kasutavad kahte kontot oma raskelt teenitud raha parkimiseks Indias. Kui NRE kontot kasutatakse välismaale Indiasse teenitud raha parkimiseks või säästmiseks India valuutas, kasutatakse NRO kontot India India allikatest teenitud raha parkimiseks. Niisiis, kui teil tekib segadus nende kahe vahel, saate teha oma vajaduste ja kahe kontoga seotud eeliste valiku.

Top