Soovitatav, 2020

Toimetaja Valik

Erinevus NOPATi ja netotulu vahel

Kasumi tegemine on iga ettevõtte peamine moto. See on stiimul ettevõtjale riskide eest, mis tal on ettevõtte juhtimiseks. See on nagu kütus, mis aitab ettevõttel pikemas perspektiivis ellu jääda, kasvada ja laieneda. Äritegevuses on puhaskasum pärast maksustamist, st NOPAT, ettevõtte tegelik tulumaksueelne kasum või lihtsamalt öeldes äriühingu teenimine pärast intressi ja makse.

Samas viitab netosissetulek ettevõtte tegelikule kasumile majandusaasta jooksul. See arvutatakse maha kõik maksud, intressid ja kulud, sealhulgas mitterahalised, nagu tulude amortisatsioon. NOPATi ja netosissetulekut eristav liin on väga õhuke ja hägune.

Võrdluskaart

Võrdluse alusNOPATNetotulu
TähendusNOPAT on netotulu pärast maksude lühend.Netosissetulek on ettevõtte järele jäänud tulu pärast kõikide kulude ja kulude mahaarvamist.
TähtsusVõimalik on võrrelda ettevõtteid.Ettevõtte tulemuste hindamine.
ArvutusNOPAT = brutokasum - (tegevuskulud + maksud)Puhaskasum = puhaskasum - (intress + maksud + dividendid eelistusaktsionäridele)

NOPATi määratlus

Netopõhine kasum pärast maksustamist, üldtuntud kui NOPAT, on organisatsiooni ärikasum pärast maksude vähendamist. See on vahend, mida (majandus) üksus kasutab kasumlikkuse arvutamiseks. See aitab ettevõtetel kasumit arvutada, kui võlgade rahastamine puudub. NOPATi puhul ei saa ettevõte nõuda maksuvabastust, mis puudutab intressi tema võla rahastamiseks. Seda võib arvutada ka järgmiselt:

NOPAT = ärikasum (1 - maksumäär)

Netosissetuleku mõiste

Puhaskasum (positiivne summa) jäi pärast kõigi kulude, intresside, maksude ja eelistatud aktsia dividendide mahaarvamist brutokasumist, mida tuntakse netotulu all. Seda nimetatakse ka aktsiakapitali alammääraks või netokasvuks. Teatav protsent puhaskasumist kantakse üle reservi ja ülejäägile ning ülejäänud osa jagatakse ettevõtte aktsionäride vahel.

Vastupidi, kui ülalmainitud kulude mahaarvamise järel jäänud summa on negatiivne, nimetatakse seda netokahjumiks.

NOPATi ja netotulu põhilised erinevused

NOPATi ja netosissetuleku erinevust saab selgelt tõendada järgmistel põhjustel:

  1. NOPATi kasutatakse ettevõtete võrdlemiseks, samas kui netotulu kasutatakse ettevõtte tulemuste hindamiseks.
  2. NOPATi puhul ei ole intressi maksukilp võimalik, samal ajal kui intressi netokulu on saadaval netotulu puhul.
  3. NOPAT saabub pärast tulumaksu mahaarvamist ärikasumist. Teisest küljest saabub netotulu pärast kõikide kulude, kasumi, maksude ja dividendide mahaarvamist.

Järeldus

Ettevõte keskendub netosissetuleku arvutamisele ettevõtte kasumlikkuse teadmiseks. Lisaks mõistavad sidusrühmad ka ettevõtte netosissetulekut, sest selle põhjal saavad nad dividendi. NOPATil on aga ettevõtte tulu arvutamisel oluline tähtsus, kui puudub võlgade finantseerimine, ning võrrelda kahte projekti või ettevõtet. Sel viisil tuvastab see ettevõtte tulu ilma intressita.

Top